headerphoto

grup17


Mercredi,
Aujourd'hui nous continuons le travail, nous reste seulement des mathématiques-naturels-technologie.

-Ayer el mapa de naturales sufrió un pequeño accidente, cayó sin querer en la piscina de Itziar por culpa de un resbalón que tubo Bárbara...

-Avui teniem pensat tornar-lo a fer, i hem estat buscant els materials necessaris com el full especial amb el tamany adequat y el mapamundi per calcar-lo.

-This Afternoon we're going to go to my house (Lara) to finish the credit. We only have to clean it and memorize the poem.

Lara.