headerphoto
Hello!!

El dimecres vam baixar a la platja de Llavaneres caminan, la mitat dels grups del credit!
Vam arrivar i 3 grups feien la regata, 3 més feien nàutica i tots els altres estaven a la platja miran la regata, els grups anaven rutan i cada cop li anava tocan fer una cosa diferent a cada grup.
Vam apendre a fer un circuit d'una regata.